เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ

การใช้ theโดยปกติชื่อเฉพาะ (proper name) ไม่ต้องมี article ใดๆ นำหน้า เว้นแต่ชื่อเฉพาะต่อไปนี้ ต้องมี the นำหน้าเสมอ
การใช้ the

ชื่อเฉพาะซึ่งต้องมี the นำหน้าเสมอ

1. มหาสมุทร ทะเล แม่น้ำ คลอง อ่าว ช่องแคบ คาบสมุทร ทะเลทราย
Ocean

the Pacific (Ocean), the Atlantic (Ocean)

the Arctic (Ocean), the Indian (Ocean)

note เฉพาะคำ the Indian Ocean นิยมใช้ Ocean ตามหลัง คำอื่นๆ เช่น the Pacific ไม่นิยมต่อท้ายด้าวย Ocean เว้นแต่จะต้องการเน้น (ในที่นี้ใช้วงเล็บแสดงไว้)

   
Sea the Mediterranean (Sea), the Red Sea, the Arabian Sa, the Sea of Japan, the Thanmes, the Geanges
   
River the Chow Praya River, the Mekong (River), the Nile, the Missiossippi, the Thame, the Ganges
   
Canal the Suez (Canal), the Panama (Canal)
   
Gulf, Bay the Gulf of Siam (Thailand), the Persian Gulf, The Bengal (the Bay of Bengal), the Gulf of Mexico, the Bay of Biscay
   
Straight, Channel the Bering Straigh, the English Channel, teh Straight of Malacca, the Straight of Gibraltar
   
Peninsula the Indo-China Peninsula, the Scandinavian Peninsula, the Kamchatka Peninsula
   
Desert the Sahara (Desert), the Gobi (Desert)


2. ชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งขอยืมมาเป็นชื่อเฉพาะ

the North Pole, the South Pole (ขั่วโลกใต้)

the Equtor (เส้นศูนย์สูตร), the 17th Parallel,

the Far East (ตะวันออกไกล), the Minddle


3. ชื่อสถานที่สำคัญ, สิ่งของสำคัญ (พิพิธภัณฑ์, ห้องสมุด, โรงมหรสพ, โรงแรม, หนังสือพิมพ์)
Museum the National Museum, the Louvre,
  the Metropolitan Museum
   
Library the National Library, the Huntington (Library)
   
Hotel the Erawan Hotel, the Hilton (Hotel), the Startler Hotel
   
Theater the Siam Theater (Theatre)
   
Club the Royal Sports Club
   
Important Book the Bible, the Tripitaka (ไตรปิฏก)
   
Ship the Queen Mary, the Prince of Wales
   
Newspaper the Siam Rath, The Daily Mirror

ใช้ the กับชื่อภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม
การรวมกลุ่มสังเกตได้จากรูปพหูพจน์

  the + กลุ่ม (รูปพหูพจน์) ไม่มี article กับสิ่งเดียว (รูปเอกพจน์)
     
เกาะ

the West Indies หมู่เกาะอินเดียตะวันตก

Cuba, Guam

  the Philippines หมูเกาะฟิลิปปินส์ Ceylon, Sumatra
     
ภูเขา the Himalayas พืดเขาหิมาลัย Bear Mountain
  the Rockies พืดเขาร๊อกกี้ Mount Everest
  the Alps พืดเขาแอลป์ Doi Suteb
     
ทะเลสาบ the Great Lakes (กลุ่มทะเลสาบ) Lake Michigan,
  ซึ่งประกอบด้วยทะเลสาบทางขวามือ Lake Huron, Lake Superior

ใช้ the กับชื่อที่มี of (ไม่มี of ไม่มี the)
  มี of มี the ไม่มี of ไม่มี the
     
ทวีป the Continent of Asia Asia, Europe
  the Continent of Australia Australia, Africa
     
ประเทศ the United States of America Australia, Africa
  the union of Soviet Socialist Germay. Japan. China
  Republic (USSR)  
     
  ยกเว้น ยกเว้น
  the United Kinkdom the Nethelands
  the Soviet Union the Philippines
  the United Arab Republic  
     
  the French Republic  
  the Thai Kingdom  
  (The Kingdom of Thailand)  
     
รัฐ the State of California California, New York
ทะเลสาบ the Lake of Lucerne Lake Michigan
แหลม the Cape of Good Hope Cape Kennedy
สถาบัน the University of California Chulalongkorn University
  the Coolege of Edocation Stanford University

หมายเหตุ โดยปกติเมื่อกล่าวถึงชื่อประเทศเรามักไม่ใช้ชื่อทางการ แต่ใช้ชื่อซึ่งเป็นภาษาพูดปกติ เช่น เราเรียกประเทศฝรั่งเศสว่า France แทนที่จะเรียกชื่อประเทศฝรั่งเศสเป็นทางการว่า the Republic of Union of Soviet Socialist Republic (USSR)

21/08/2018 228 views 

Advertisement

ดูเพิ่มเติม