Untitled Document

ทวีปมีกี่ทวีป Continent


Advertisement

Continent (ทวีป)

Africa แอฟริกา ทวีปแอฟริกา
Antarctica แอนทาคทิคะ ทวีปแอนตาร์กติกา
Asia เอเชีย ทวีปเอเชีย
Australia ออสเทรเลีย ทวีปออสเตรเลีย
Europe ยัวโรพ ทวีปยุโรป
North America นอธ อะเมริกา ทวีปอเมริกาเหนือ
South เซาธ อะเมริกา ทวีปอเมริกาใต้
The Middle East เธอะ มิดเดิล อีสท ทวีปตะวันออกกลาง

23/01/2016 5,927 views 

Advertisement