หลักการเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ

4 ก.พ. 2559 เวลา 19:57 | อ่าน 5,166
Advertisement

การเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ
พยัญชนะไทย พยัญชนะอังกฤษ
G หรือ K เช่น Good (กูด = ดี), sky (สกาย = ท้องฟ้า)
K หรือ KH เช่น kick (คิก = เตะ), Khukhan (ขุขันธ์ = อำเภอขุขันธ์)
ข ค ฆ K หรือ C เช่น cat (แคท = แมว)
NG หรือ NK เช่น long (ล๊อง = ยาว)
J หรือ NK เช่น july (จูลาย = เดือนกรกฎาคม)
CH เช่น china (ไชน่า = ประเทศจีน)
ช ฌ CH หรือ SH
S เช่น sony (โซนี่), p
Y เช่น year (เยีย = ปี)
Advertisement
ฎ ด D หรือ TH เช่น dog (ด๊อก = สุนัข), smith (สมิท = ช่างเหล็ก)
ท ฒ ธ ฐ ถ T หรือ TH เช่น townhome (ทาวน์โฮม), three (ทรี = สาม)
N เช่น number (นัมเบอร์ = จำนวน)
B เช่น banana (บานานา = กล้วย)
P เช่น program (โปรแกรม)
พ ภ P เช่น peak (พีค = จุดสูงสุด)
ฟ ฝ ผ F หรือ V เช่น finish (ฟินิช = สิ้นสุด), five (ฟิฟ = ห้า),
M เช่น many (เมนิ = จำนวนมาก)
Y เช่น sky (สกาย = ฟ้า)
R เช่น rule (รูล = กฏ)
L เช่น long (ล๊อง = ยาว)
W หรือ V เช่น women (วูเมน = ผู้หญิง), vol (โวล = ฉบับ)
ศ ษ ส S เช่น stand (สแตนท์ = ยืน)
H เช่น highlight (ไฮท์ไลท์ = สำคัญ)
O เช่น ocean (โอซีน = มหาสมุท)
H เช่น Hong gong (ฮองกง = ประเทศฮองกง)

5,166 views 


ดูเพิ่มเติม
 
ใหม่ บทความคุณภาพที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม