10 วลีในภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถใช้แทนคำว่า
39 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
10 ประโยคภาษาอังกฤษใช้แทน
99 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน!
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
บอกลากันเป็นภาษาอังกฤษ Parting
การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)
การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
ถามตอบเส้นทางภาษาอังกฤษ
สวัสดีตอนเช้า Good Morning