เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ

บทความใหม่ทั้งหมด


Advertisement

ไม่แคร์ แปลว่าอะไร
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
vs ย่อมาจาก
R.I.P ย่อมาจาก REST IN PEACE แปลว่า การพักผ่อนอย่างสงบ
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
บอกลากันเป็นภาษาอังกฤษ Parting
การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)
การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
ถามตอบเส้นทางภาษาอังกฤษ
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
การเขียนประวัติย่อ (Resume)
การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
สวัสดีตอนเช้า Good Morning
ประเภทของ adjective Clauses
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 6) Participle (กริยาระหว่าง, กริยาเชื่อม)
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 5) Sentences ประโยค
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 4) Tense Usage การใช้กาล
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 3) Tenses (กาล)
1 2 3 4 5
0 views 

Advertisement