เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
ไม่วอรี่ หรือ ไม่ worry
15,651
ไม่แคร์ แปลว่าอะไร
8,425
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
60,798
vs ย่อมาจาก
14,361
R.I.P ย่อมาจาก REST IN PEACE แปลว่า การพักผ่อนอย่างสงบ
8,107
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
112,481
บอกลากันเป็นภาษาอังกฤษ Parting
22,425
การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)
9,253
การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
16,303
ถามตอบเส้นทางภาษาอังกฤษ
3,402
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
35,045
แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน
4,281
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
9,509
การเขียนประวัติย่อ (Resume)
6,058
การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
3,121
สวัสดีตอนเช้า Good Morning
11,150
ประเภทของ adjective Clauses
3,469
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 6) Participle (กริยาระหว่าง, กริยาเชื่อม)
5,296
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 5) Sentences ประโยค
5,999
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 4) Tense Usage การใช้กาล
4,288
1 2 3 4 5