เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ

บทความใหม่ทั้งหมด


Advertisement

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดของใช้ส่วนตัว Personal Care Products
หมวดคำศัพท์ความสัมพันธ์ พ่อ แม่ พี่น้อง ปู่ ย่า ตายาย หลาน ในภาษาอังกฤษเขียนและอ่านยังไง
ในห้องเรียนภาษาอังฤษ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?
หมวดร่างกายในภาษาอังกฤษ
ห้องครัวประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง และในภาษาอังกฤษอุปกรณ์ในห้องครัวแต่ละชิ้นเรียกยังไง ?
หมวดคำศัพท์ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในการสมัครงาน
สัตว์ Animals
โครงสร้างไวยกรณ์ หรือ Tense
อากาศและฤดูมีอะไรบ้าง และในภาษาอังกฤษเขียนยังไง?
ศาสนามีกี่ศาสนา และในภาษาอังกฤษเขียนยังไง?
12 ราศี ภาษาอังกฤษเขียนยังไง?
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
1 2 3 4 5
0 views 

Advertisement