Untitled Document

บทความใหม่ทั้งหมด


 Advertisement
อากาศและฤดูมีอะไรบ้าง และในภาษาอังกฤษเขียนยังไง?
ศาสนามีกี่ศาสนา และในภาษาอังกฤษเขียนยังไง?
12 ราศี ภาษาอังกฤษเขียนยังไง?
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
1 2 3 4 5
0 views 

 Advertisement