เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
หมวดคำศัพท์ห้องนอนภาษาอังกฤษ Bedroom
18,455
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดของใช้ส่วนตัว Personal Care Products
16,007
หมวดคำศัพท์ความสัมพันธ์ พ่อ แม่ พี่น้อง ปู่ ย่า ตายาย หลาน ในภาษาอังกฤษเขียนและอ่านยังไง
6,045
ในห้องเรียนภาษาอังฤษ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?
9,281
หมวดร่างกายในภาษาอังกฤษ
9,155
ห้องครัวประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง และในภาษาอังกฤษอุปกรณ์ในห้องครัวแต่ละชิ้นเรียกยังไง ?
10,090
หมวดคำศัพท์ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในการสมัครงาน
2,862
สัตว์ Animals
2,736
โครงสร้างไวยกรณ์ หรือ Tense
3,186
อากาศและฤดูมีอะไรบ้าง และในภาษาอังกฤษเขียนยังไง?
3,937
ศาสนามีกี่ศาสนา และในภาษาอังกฤษเขียนยังไง?
2,574
12 ราศี ภาษาอังกฤษเขียนยังไง?
20,443
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
2,671
1 2 3 4 5