เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ

บทความที่ได้รับความนิยมทั้งหมด


Advertisement

คำศัพท์ที่เราต้องใช้ในการทำงาน
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ห้องครัวประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง และในภาษาอังกฤษอุปกรณ์ในห้องครัวแต่ละชิ้นเรียกยังไง ?
การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)
ทวีปมีกี่ทวีป Continent
ในห้องเรียนภาษาอังฤษ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?
กฏการเติม ed ที่คำกริยา
ไม่แคร์ แปลว่าอะไร
R.I.P ย่อมาจาก REST IN PEACE แปลว่า การพักผ่อนอย่างสงบ
หมวดร่างกายในภาษาอังกฤษ
กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด S-Z
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
คำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจด้านอาหาร
Prefix คืออะไร สร้างคำใหม่จาก prefix
การเขียนประวัติย่อ (Resume)
ข้อมูลและประวัติของประเทศลาว
หมวดคำศัพท์ความสัมพันธ์ พ่อ แม่ พี่น้อง ปู่ ย่า ตายาย หลาน ในภาษาอังกฤษเขียนและอ่านยังไง
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 5) Sentences ประโยค
กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด M-O
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1 2 3 4 5
0 views 

Advertisement

 
ใหม่ บทความคุณภาพที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม