Untitled Document

บทความที่ได้รับความนิยมทั้งหมด


 Advertisement
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 1)
ข้อมูลและประวัติประเทศฟิลิปปินส์
หมวดร่างกายในภาษาอังกฤษ
ข้อมูลและประวัติของประเทศบรูไน
ข้อมูลและประวัติของประเทศไทย
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 4) Tense Usage การใช้กาล
โครงสร้างไวยกรณ์ หรือ Tense
ข้อมูลและประวัติของประเทศสิงคโปร์
การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
หมวดคำศัพท์ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในการสมัครงาน
ทิศรอบๆ ตัวเรามีกี่ทิศ ภาษาอังกฤษอ่านเขียนว่าอย่างไร ?
ถามตอบเส้นทางภาษาอังกฤษ
ประเภทของ adjective Clauses
หมวดคำศัพท์สถานภาพมีกี่ประเภทแล้วในภาษาอังกฤษอ่านเขียนยังไงบ้าง
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
สัตว์ Animals
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 3) Tenses (กาล)
ศาสนามีกี่ศาสนา และในภาษาอังกฤษเขียนยังไง?
หมวดอารมณ์
ไม่สปอย แปลว่าอะไร สปอย มันคืออะไร
1 2 3 4 5
0 views 

 Advertisement