บทความที่ได้รับความนิยมทั้งหมด


 Advertisement
12 คําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ สุดฮอต VS 12 ทริคตอบให้ได้งาน
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
สัตว์ Animals
ศาสนามีกี่ศาสนา และในภาษาอังกฤษเขียนยังไง?
หมวดอารมณ์
หลักการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยเทียบกับภาษาอังกฤษ
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)
1 2 3 4 5
0 views 

 Advertisement