เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
หมวดคำศัพท์ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในการสมัครงาน
3,053
ข้อมูลและประวัติของประเทศสิงคโปร์
2,986
สัตว์ Animals
2,920
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
2,838
ศาสนามีกี่ศาสนา และในภาษาอังกฤษเขียนยังไง?
2,703
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
2,613
หมวดอารมณ์
2,495
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
2,252
หลักการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยเทียบกับภาษาอังกฤษ
1,799
การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)
1,522
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
769
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
759
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
637
1 2 3 4 5