ดูตามหมวดหมู่ที่เลือก


 Advertisement
การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
การเขียนประวัติย่อ (Resume)
การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
ประเภทของคำ (Parts of Speech)
โครงสร้างไวยกรณ์ หรือ Tense
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
1
0 views 

 Advertisement