เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
2,612
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3,242
10 วลีในภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถใช้แทนคำว่า
5,095
39 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
4,584
10 ประโยคภาษาอังกฤษใช้แทน
10,482
99 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน!
11,702
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
117,410
บอกลากันเป็นภาษาอังกฤษ Parting
23,505
การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)
9,950
การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
18,521
ถามตอบเส้นทางภาษาอังกฤษ
3,552
สวัสดีตอนเช้า Good Morning
11,611
1