ดูตามหมวดหมู่ที่เลือก


 Advertisement
ไม่สปอย แปลว่าอะไร สปอย มันคืออะไร
ไม่วอรี่ หรือ ไม่ worry
ไม่แคร์ แปลว่าอะไร
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
vs ย่อมาจาก
R.I.P ย่อมาจาก REST IN PEACE แปลว่า การพักผ่อนอย่างสงบ
1
0 views 

 Advertisement