เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
2,681
กฏการเติม ed ที่คำกริยา
15,333
เรียนรู้เรื่อง TENSE ง่ายๆ
17,942
ประเภทของ adjective Clauses
3,799
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 6) Participle (กริยาระหว่าง, กริยาเชื่อม)
5,854
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 5) Sentences ประโยค
6,744
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 4) Tense Usage การใช้กาล
4,721
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 3) Tenses (กาล)
3,526
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 2) Parts of Speech (ส่วนคำพูด)
5,768
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 1)
5,100
1