เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
4,584
กฏการเติม ed ที่คำกริยา
19,670
เรียนรู้เรื่อง TENSE ง่ายๆ
19,560
ประเภทของ adjective Clauses
4,383
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 6) Participle (กริยาระหว่าง, กริยาเชื่อม)
6,736
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 5) Sentences ประโยค
8,306
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 4) Tense Usage การใช้กาล
5,577
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 3) Tenses (กาล)
4,237
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 2) Parts of Speech (ส่วนคำพูด)
6,851
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 1)
6,066
1