เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
137,408
บอกลากันเป็นภาษาอังกฤษ Parting
28,806
การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
23,599
99 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน!
15,883
สวัสดีตอนเช้า Good Morning
13,798
10 ประโยคภาษาอังกฤษใช้แทน
12,583
การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)
12,480
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
7,522
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
6,347
39 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
6,152
10 วลีในภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถใช้แทนคำว่า
6,147
ถามตอบเส้นทางภาษาอังกฤษ
4,613
1