เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
129,707
บอกลากันเป็นภาษาอังกฤษ Parting
26,434
การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
21,643
99 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน!
13,002
สวัสดีตอนเช้า Good Morning
12,890
10 ประโยคภาษาอังกฤษใช้แทน
11,705
การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)
11,461
10 วลีในภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถใช้แทนคำว่า
5,605
39 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
5,447
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
5,346
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
4,301
ถามตอบเส้นทางภาษาอังกฤษ
4,147
1