เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
122,271
บอกลากันเป็นภาษาอังกฤษ Parting
24,561
การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
19,863
99 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน!
12,180
สวัสดีตอนเช้า Good Morning
12,058
10 ประโยคภาษาอังกฤษใช้แทน
10,962
การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)
10,571
10 วลีในภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถใช้แทนคำว่า
5,296
39 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
4,887
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3,918
ถามตอบเส้นทางภาษาอังกฤษ
3,763
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
3,355
1