เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ


Advertisement

การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
บอกลากันเป็นภาษาอังกฤษ Parting
การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
สวัสดีตอนเช้า Good Morning
99 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน!
10 ประโยคภาษาอังกฤษใช้แทน
การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)
10 วลีในภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถใช้แทนคำว่า
39 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ถามตอบเส้นทางภาษาอังกฤษ
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
1
0 views 

Advertisement