เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
112,479
บอกลากันเป็นภาษาอังกฤษ Parting
22,425
การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
16,302
99 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน!
11,260
สวัสดีตอนเช้า Good Morning
11,149
10 ประโยคภาษาอังกฤษใช้แทน
10,089
การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)
9,253
10 วลีในภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถใช้แทนคำว่า
4,907
39 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
4,344
ถามตอบเส้นทางภาษาอังกฤษ
3,402
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
2,845
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
2,182
1