เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
1,704
การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)
2,287
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
38,823
แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน
5,468
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
12,116
การเขียนประวัติย่อ (Resume)
7,489
การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
4,037
ประเภทของคำ (Parts of Speech)
14,885
โครงสร้างไวยกรณ์ หรือ Tense
4,107
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
3,544
1