เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
897
การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)
1,657
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
36,187
แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน
4,620
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
10,618
การเขียนประวัติย่อ (Resume)
6,591
การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
3,426
ประเภทของคำ (Parts of Speech)
12,596
โครงสร้างไวยกรณ์ หรือ Tense
3,476
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
2,990
1