เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
632
การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)
1,393
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
35,045
แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน
4,281
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
9,509
การเขียนประวัติย่อ (Resume)
6,058
การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
3,121
ประเภทของคำ (Parts of Speech)
10,983
โครงสร้างไวยกรณ์ หรือ Tense
3,187
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
2,673
1