เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
392
การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)
1,154
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
34,056
แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน
3,979
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
8,991
การเขียนประวัติย่อ (Resume)
5,689
การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
2,835
ประเภทของคำ (Parts of Speech)
10,334
โครงสร้างไวยกรณ์ หรือ Tense
3,006
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
2,412
1