เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
1,171
การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)
1,933
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
37,381
แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน
4,962
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
11,217
การเขียนประวัติย่อ (Resume)
7,078
การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
3,718
ประเภทของคำ (Parts of Speech)
13,732
โครงสร้างไวยกรณ์ หรือ Tense
3,785
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
3,296
1