กริยา 3 ช่องทั้งหมด


 Advertisement
กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด S-Z
กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด P-R
กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด M-O
กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด J-L
กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด G-I
กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด D-F
กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb)
1
0 views 

 Advertisement