เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ

การเขียนประวัติย่อ (Resume)

22 ก.พ. 2559 เวลา 14:49 | อ่าน 6,058
Advertisement

คำว่า “Resume” นี้มาจากภาษาฝรั่งเศส มีความหมายว่า Summary แปลเป็นไทยว่าสรุปหรือย่อ
ปัจจุบันนี้ Resume นับว่ามีความสำคัญเท่าๆ กับจดหมายสมัครงาน (Application Letter) ก็แทบจะว่าได้
โดยฝ่ายนายจ้างมักจะระบุให้ผู้สมัครส่ง Resume แนบไปพร้อมกับจดหมายสมัครงานด้วย อาทิเช่น


- Please submit application letter stating expected salary, resume and a recent photo to …


(โปรดยื่นจดหมายสมัครงานพร้อมทั้งแจ้งเงินเดือนที่ต้องการพร้อมทั้งแนบประวัติย่อและรูปถ่ายปัจจุบันหนึ่งไปไปที่ ...)


ความสำคัญของ Resume

วัตถุประสงค์ในการเขียน Resume ก็คือ การประกาศ ผลงาน ความสำเร็จ และคุณสมบัตินานัปการของตัวเราให้เป็นที ปรากฏแก่สายตาของผู้ว่าจ้าง ซึ่งแน่นอนว่า หาก Resume ของเราเข้าตานายจ้างแล้ว
เราก็จะมีโอกาส ได้เข้าไป พูดคุยกันแบบเผชิญหน้า หรือที่เรียกว่า การสัมภาษณ์งานนั่นเอง


ลักษณะของ Resume ที่ดี

1. ยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ (A4) และเป็นกระดาษสีขาว มีคุณภาพ แต่ถ้าเป็นนักศึกษาจบใหม่แล้ว ควรจะเขียนให้จบในหนึ่งหน้ากระดาษเท่านั้น

2. อย่าใช้คำย่อในคำที่ ไม่ควรย่อ

3. ในกรณีที่ ระบุงานอดิเรกเข้าไว้ด้วย ก็ควรระวังว่างานอดิเรกที่ เราเอ่ยถึงนั้นมีความเหมาะสมกับงาน
ที่เราสมัครหรือเปล่า


ส่วนประกอบที่สำคัญของ Resume มีดังนี้

1. หัวเรื่องประกอบด้วยชื่อผู้เขียน โดยใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters) ซึ่งจะอยู่ด้านบนสุด ส่วนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก (low case letters)


2. จุดมุ่งหมาย คือจุดมุ่งหมายหรือตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ถ้าต้องการสมัครในตำแหน่งใดก็ให้ระบุ ชื่อตำแหน่งนั้น หรือไม่ก็อาจจะบอกเป็นสายงานที่ตนต้องการทำก็ได้


3. การศึกษา


4. ประสบการณ์


5. คุณสมบัติพิเศษ เกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษนี้ ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมี ถ้าไม่มีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ก็ตัดออกไป คุณสมบัติพิเศษที่กล่าวถึงนี้ เช่น ความสามารถทางด้านภาษา ด้านการเขียน หรือขับรถยนต์ได้

Advertisement

Advertisement

6,058 views 


ดูเพิ่มเติม
Advertisement
 
ใหม่ บทความคุณภาพที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม
ยอดนิยม ได้รับความนิยม/ค้นหา
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
คำย่อในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเวลา วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb)
แนะนำเว็บไซต์สำหรับเตรียมสอบ TOEIC
แนะนำเว็บไซต์เตรียมสอบ GED ฟรี !!
แนะนำเว็บไซต์ยอดนิยมจากทั่วโลกที่ใช้เตรียมสอบ IELTS
ดูเพิ่มเติม