เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ

คำย่อในภาษาอังกฤษ

28 ก.พ. 2559 เวลา 15:42 | อ่าน 46,128
Advertisement

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ หนูๆ บางครั้งที่อ่านประโยคภาษาอังกฤษไม่ว่าจะบนอินเทอร์เน็ต หนังสือเรียนก็จะมีคำย่อ เช่น we’ll, who’s ถ้าคนที่ไม่รู้ก็ งง สิครับ หรือบางคนไม่เคยเรียน หรืออาจจะเคยเรียนแต่มันคำที่ไม่เคยเจอ มีนแน่ครับ ลำพังเขียนเต็มบางคำก็แปลไม่ได้ก็มี ในบทนี้ เรามาดูกันว่า ภาษาอังกฤษมีคำย่ออะไรบ้าง นะครับ คำย่อในภาษาอังกฤษ เขาใช้คำว่า contraction ซึ่งก็แปลว่า การหด, การจำกัด, ย่อ


คำย่อในภาษาอังกฤษ

ลำดับ คำย่อ คำเต็ม
1 ain’t
amn’t (rare)
am not [1][2]
2 aren’t are not [3]
3 can’t can not
4 could’ve could have
5 couldn’t could not
6 couldn’t’ve could not have
7 didn’t did not
8 doesn’t does not
9 don’t do not[4]
10 gonna going to
11 hadn’t had not
12 hadn’t’ve had not have
13 hasn’t has not
14 haven’t have not
15 he’d he had / he would
16 he’d’ve he would have
17 he’ll he shall / he will
18 he’s he has / he is
19 he’sn’t he has not / he is not
20 how’d how did / how would
21 how’ll how will
22 how’s how has / how is / how does
23 I’d I had / I would
24 I’d’ve I would have
25 I’ll I shall / I will
26 I’m I am
27 I’ve I have
28 I’ven’t I have not
29 isn’t is not
30 it’d it had / it would
31 it’d’ve it would have
32 it’ll it shall / it will
33 it’s it has / it is
34 it’sn’t it has not / it is not
35 let’s let us
36 ma’am madam
37 mightn’t might not
38 mightn’t’ve might not have
39 might’ve might have
40 mustn’t must not
41 must’ve must have
42 needn’t need not
43 not’ve not have
44 o’clock of the clock
45 ol’ old
46 oughtn’t ought not
47 shan’t shall not
48 she’d she had / she would
49 she’d’ve she would have
50 she’ll she shall / she will
51 she’s she has / she is
52 she’sn’t she has not / she is not
53 should’ve should have
54 shouldn’t should not
55 shouldn’t’ve should not have
56 somebody’d somebody had / somebody would
57 somebody’d’ve somebody would have
58 somebody’dn’t’ve somebody would not have
59 somebody’ll somebody shall / somebody will
60 somebody’s somebody has / somebody is
61 someone’d someone had / someone would
62 someone’d’ve someone would have
Advertisement

Advertisement

46,128 views 


ดูเพิ่มเติม
Advertisement
 
ใหม่ บทความคุณภาพที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม
ยอดนิยม ได้รับความนิยม/ค้นหา
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
คำย่อในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเวลา วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb)
แนะนำเว็บไซต์สำหรับเตรียมสอบ TOEIC
แนะนำเว็บไซต์เตรียมสอบ GED ฟรี !!
แนะนำเว็บไซต์ยอดนิยมจากทั่วโลกที่ใช้เตรียมสอบ IELTS
ดูเพิ่มเติม