เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ

กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด P-R

6 ก.พ. 2559 เวลา 21:44 | อ่าน 5,177
Advertisement

present past future คำแปล
partake
พาร์เทค
partook
พาร์ทูค
partaken
พาร์เทคคึน
เข้าร่วม
pay
เพย์
paid
เพด
paid
เพด
ใช้, จ่าย
plead
พลีด
pled
เพลด
pled
เพลด
อ้อนวอน, ขอโทษ
prebuild
พรีบิลด์
prebuilt
พรีบิลท์
prebuilt
พรีบิลท์
สร้างก่อน
predo
พรีดู
predid
พรีดิด
predone
พรีดัน
ทำก่อน
premake
พรีเมค
premade
พรีเมด
premade
พรีเมด
ทำมาก่อน
prepay
พรีเพ
prepaid
พรีเพด
prepaid
พรีเพด
จ่ายล่วงหน้า
presell
พรีเซล
presold
พรีโซลด์
presold
พรีโซลด์
ขายก่อน
preset
พรีเซท
preset
พรีเซท
preset
พรีเซท
ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
preshring
พรีชริงค์
preshrank
พรีแชรงค์
preshrunk
ฟรีชรังค์
ทำให้ (ผ้า) หดตัว, ย่นก่อน
presplit
พรีสพลิท
presplit
พรีสพลิท
presplit
พรีสพลิท
แบ่งก่อน, แตกก่อน
proofread
พรูฟว์รีด
proofread
พรูฟเรด
proofread
พรูฟเรด
พิสูจน์อักษร
prove
พรูฟ
proved
พรูฟด์
proved / proven
พรูฟด์ / พรูฟวึน
พิสูจน์
put
พุท
put
พุท
put
พุท
ใส่, วาง
Advertisement

Advertisement

5,177 views 


ดูเพิ่มเติม
Advertisement
 
ใหม่ บทความคุณภาพที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม
ยอดนิยม ได้รับความนิยม/ค้นหา
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
คำย่อในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเวลา วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb)
แนะนำเว็บไซต์สำหรับเตรียมสอบ TOEIC
แนะนำเว็บไซต์เตรียมสอบ GED ฟรี !!
แนะนำเว็บไซต์ยอดนิยมจากทั่วโลกที่ใช้เตรียมสอบ IELTS
ดูเพิ่มเติม