เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ

กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด S-Z

6 ก.พ. 2559 เวลา 21:45 | อ่าน 7,299
Advertisement

present past future คำแปล
sand - cast
แซนด์ - คสท์/ แคสท์
sand - cast
แซนด์ - คสท์/ แคสท์
sand - cast
แซนด์ - คสท์/ แคสท์
ก่อทราย
saw
ซอว์
sawed
ซอวด์
sawn
ซอน
เลื่อย
say
เซย์
said
เซด
siad
เซด
พูด
see
ซี
saw
ซอ
seen
ซีน
เห็น
seek
ซีค
sought
ซอท
sought
ซอท
เสาะหา
self - feed
เซลฟ์ ฟีด
self - fed
เซลฟ์ เฟ็ด
self - fed
เซลฟ์ เฟด
กินเอง
self - sow
เซลฟ์ - โซว
self sowed
เซลฟ์ - โซวด์
self - sown / self - sowed
เซลฟ์ - โซวน์ / เซลฟ์ - โซว
เพาะพันธุ์ได้เอง
sell
เซล
sold
โซลด์
sold
โซลด์
ขาย
send
เซนด์
sent
เซนท์
sent
เซนท์
ส่ง
set
เซท
set
เซท
set
เซท
ตั้ง, ตก, วาง, เริ่ม
sew
โซว
sewed
โซวด์
sewn
โซน
เย็บ
shake
เชค
shook
ชรูค
shaken
เชคเคน
สั่น
shave
เชฟ
shaved
ชอร์
shaved / shaven
เชฟด์ / เชฟวึน
โกน
shear
แชร์
shore
ชอร์
shorn
ชอร์น
ตัดขนแกะ
shed
เชด
shed
เชด
shed
เชด
ปลง, สละ
shine
ไชน์
shone
ชอน
shone
ชอน
ส่องแสง
shit
ชิท
shit / shat / shitted
ชิท / แชท / ชิททิด
shit / shat / shitted
ชิท / แชท / ชิททิด
อุจจาระ, ขับถ่าย
shoe
ชู
shoed
ชูด์
shoed / shod
ชูด์ / ชอด
ซ่อมรองเท้า
shoot
ชูท
shot
ชอท
shot
ชอท
ยิง
show
โชว์
showed
โชวด์
shown
โชน
แสดง
shrink
ชริงค์
shrank
แชรงค์
shrunk
ชรังค์
หด
shrive
ชไรฟว์
shrived / shrove
ชไรฟว์ด / ชโรฟว์
shiven
ชรีฟเวิน
ฟังคำสารภาพผิด, ล้างบาปให้, สารภาพผิดต่อพระ
shut
ชัท
shut
ชัท
shut
ชัท
ปิด
sight - read
ไซท์ - รีด
sight - read
ไซท์ - เรด
sight - red
ไซท์ - เรด
ส่อง, เห็น, เล็ง, สังเกต, ทอดสายตา
sing
ซิง
sang
แซง
sung
ซัง
ร้องเพลง
sink
ซิงค์
sank
แซงค์
sunk
ซังค์
จม
sit
ซิท
sat
แซท
sat
แซท
นั่ง
skywrite
สกายไรท์
skywrote
สกายโรด
skywritten
สกายริททึน
ว่าจ้างโฆษณา
slay
สเลย์
slew
สลูว
slept
สเลพท์
ฆ่า
sleep
สลีพ
slept
สเลพท์
slept
สเลพท์
นอน
slide
สไลด์
slid
สลิด
slid
สลิด
ลื่น, ไถล
sling
สลิง
slung
สลังก์
slung
สลังก์
แขวน, ห้อย
slink
สลิงค์
slunk
สลังค์
slunk
สลังค์
เดินหลบ, เดินหนี
slit
สลิท
slit
สลิท
slit
สลิท
ตัด, ทำให้ขาด
smell
สเมล
smelt
สเมลท์
smelt
สเมลท์
ดม, สูดกลิ่น
smite
สไมท์
smote
สโมท
smitten
สมิทเทน
ทุบตี
sneak
สนีค
sneaked / snuck
สนีคค์ / สนัค
sneaked / snuck
สนีคด์ / สนัค
ด้อมๆ มองๆ, ทำ ลับๆ ล่อๆ, แอบดู
soothsay
ซูธเซย์
soothsaid
ซูธเซด
soothsaid
ซูธเซด
คาดการณ์, ทำนาย, พยากรณ์
sow
โซว์
sowed
โซว์น
sown
โซว์น
หว่าน, เพาะ
speak
สปีค
spoke
สโพค
spoken
สโพคเคิน
พูด
speed
สปีด
sped
สเพด
sped
สเพด
ไปอย่างรวดเร็ว
spell
สเพลล์
spelt
สเพลท์
spelt
สเพลท์
สะกด
spend
สเพนด์
spent
สเพนท์
spent
สเพนท์
ใช้, จ่าย
spill
สพิลล์
spilled / spilt
สพิลด์ / สพิลท์
spilled / spilt
สพิลด์ / สพิลท์
ทำหก
Advertisement

Advertisement

7,299 views 


ดูเพิ่มเติม
Advertisement
 
ใหม่ บทความคุณภาพที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม
ยอดนิยม ได้รับความนิยม/ค้นหา
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
คำย่อในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเวลา วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb)
แนะนำเว็บไซต์สำหรับเตรียมสอบ TOEIC
แนะนำเว็บไซต์เตรียมสอบ GED ฟรี !!
แนะนำเว็บไซต์ยอดนิยมจากทั่วโลกที่ใช้เตรียมสอบ IELTS
ดูเพิ่มเติม