เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ

ไม่แคร์ แปลว่าอะไร


Advertisement

คำว่า แคร์ ที่เราพูดๆ กัน มาจากภาษาอังกฤษ Care แปลว่า เอาใจใส่ หรือห่วงใย


ไม่แคร์ แปลว่าอะไร

แคร์ หรือ care มีหลายความหมายตามประเภทของคำนะครับ

[v.] care
[syn.] สนใจ,เอาใจใส่,ห่วงใย,ใส่ใจ
[ant.] ละเลย,ปล่อยปละละเลย

ตัวอย่างประโยค
ไม่แคร์ แปลว่าอะไร
คนมีความสุขมักไม่แคร์ความทุกข์ของคนอื่น ซึ่งก็หมายถึง มีความสุขแต่ไม่สนใจ หรือไม่ต้องเอาคนอื่นมาใส่ใจ ใครจะเป็นยังไงก็ชั่ง ขอให้ตัวเรามีความสุข ครับ

27/02/2016 7,176 views 

Advertisement

ดูเพิ่มเติม