การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)

24 ก.พ. 2559 เวลา 18:47 | อ่าน 12,770
Advertisement

การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

Excuse me, my name is ...............
ขอโทษครับ ผมชื่อ...........

Excuse me. How do you do? I don't think we 've
met before.
ขอโทษครับ ผมคิดว่าเรายังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับ

My name is...............
ผมชื่อ..........

Hello! (Hi!)I'm .............and what's your name?
สวัสดี ผมคือ...........แล้วคุณชื่ออะไรครับ

Let me introduce myself.
ขอแนะตัวเองนะครับ

May I introduce myself?
ขอแนะตัวเองนะ

Let me introduce myself. My name is John.
ขอแนะตัวเองนะ ผมชื่อ John

I'd like to introduce myself. I'm John.
ขอแนะตัวเองนะ ผมชื่อ John

I don't think we've been introduced.
ผมไม่คิดว่าเราได้รับการแนะให้รู้จักกันมาก่อน

My name is John.
ผมชื่อ John

I don't think you know me. I'm John.
ผมไม่คิดว่าคุณจะรู้จักผมนะ ผมชื่อ John

ดูตัวอย่างบทสนทนานะครับ

Conversation 1.

A: Hello. Let me introduce myself. I ‘m Somchai.

สวัสดีครับ ขอแนะนำตัวเองนะครับ ผมชื่อสมชาย


B: Hello. I ‘m Somying. Nice to meet you.

สวัสดีครับ ฉันชื่อสมหญิงค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ


A: Nice to meet you , too.

ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ


Conversation 1.

Tom : Hello. May I introduce myself? I ‘m Tom from Physical Education Institute.

สวัสดีครับ ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับ ผมชื่อทอม จากสถาบันการพลศึกษาครับ


Jerry : I ‘m Jerry from AIA. Glad to meet you.

ผมชื่อเจอร์รี่จากเอไอเอ ยินดีที่ได้รู้จักครับ


Tom : Glad to meet you, too.

ยินดีที่ได้รู้จักครับเช่นกันครับการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

การแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกัน (Introduce others)

This is ……(name)…….. .
นี่คือคุณ………………………….


Let me introduce you to …(name)….
ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ……..

May I introduce ……(name)….?
ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ……..


Let me introduce …(name)…..
ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ……..


I’d like you to meet …(name)…..
ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ……..


I'd like to introduce …(name)….
ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ……..


I have the great pleasure to introduce…(name)….
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอแนะนำ...........

It's my greatest pleasure to introduce …(name)….
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอแนะนำ...........เมื่อคนเขาแนะนำเรา เราจะพูดตอบยังไงดีล่ะ … นักศึกษาใช้คำพูดเหล่านี้ได้เลยครับ
How do you do? สวัสดี (ซึ่งจะใช้พูดเมื่อรู้จักกันเป็นครั้งแรก)

I'm pleased to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

I'm glad to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

It's nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
Advertisement
ลองดูตัวอย่างบทสนทนานะจ๊ะ

Conversation 1
A : Mr. Smith. I'd like you to meet Mr. Roberts. Mr. Roberts, this is Mr. Smith.
คุณสมิธครับ ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณโรเบิร์ต คุณโรเบิร์ตครับ นี้คือคุณสมิธ

B: How do you do? Pleased to meet you.
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จัก

C : How do you do? Pleased to meet you ,too.
ค : สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ


Conversation 2
Paul: Hello , John.
Paul: สวัสดี John.


John: Hi Paul. How are you doing?
John: สวัสดี Paul. สบายดีหรือเปล่า


Paul: I ‘m fine. Thanks . And how are you?
Paul: สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ


John: I ‘m fine. Thank you.
John: สบายดี ขอบคุณ


Paul: John , I ‘d like you to meet , Mr. Brown.Mr. Brown , this is John Mckathie.
Paul: John ผมอยากให้คุณรู้จักกับคุณ Brown. คุณ Brown นี่คือคุณ John Mckathie.


John: How do you do, Mr. Brown?
John: สวัสดีครับคุณ Brown


Mr. Brown: How do you do, John?
Mr. Brown: สวัสดีครับคุณ John


Nice to meet you.
ยินดีที่ได้รู้จัก


John: Nice to meet you , too. Oh I ‘m sorry .
John: ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ อืม ขอโทษนะครับ


I ‘ve to go now. Good bye.
ผมต้องขอตัวก่อนนะครับ สวัสดีครับ


Mr. Brown: Good bye.
Mr. Brown: สวัสดีครับ

*สังเกตมั้ยครับว่า การแนะนำนี้มีลักษณะเป็นการแนะนำแบบเป็นทางการนะครับ (Formal introduction)

Conversation 3

A : Paul, this is Peter Smith.
A : พอลครับ นี้คือปีเตอร์ สมิธ


Peter, this is Paul Roberts.
ปีเตอร์ นี้คือพอล โรเบิร์ต


B : Hello, Peter. Glad to meet you.
B : สวัสดีปีเตอร์ ยินดีที่ได้รู้จัก


C : Hello, Paul. Nice to meet you.
C: สวัสดีพอล ดีใจที่ได้พบคุณ
การแนะนำนี้มีลักษณะเป็นการแนะนำอย่างไม่เป็นทางการ (Informal introduction) เป็นกันเองมากกว่าอันแรกนะครับ ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับ แล้วลองดูซิว่าเป็นการแนะนำต่อไปนี้เป็นแบบทางการ (Formal introduction) หรือแบบไม่เป็นทางการ (Informal introduction)A : Doctor, may I introduce Vince Hall, a friend of mine. Vince, this is Doctor Brown.
B : How do you do, doctor?
C : How do you do?แบบทางการ (Formal introduction) หรือแบบไม่เป็นทางการ (Informal introduction) ตอบถูกมั้ยจ๊ะ
ข้อมูลจาก http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/webeng/unit1/introother1.html

Advertisement

12,770 views 


ดูเพิ่มเติม
Advertisement
 
ใหม่ บทความที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม
ยอดนิยม ได้รับความนิยม/ค้นหา
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
คำย่อในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเวลา วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
แนะนำเว็บไซต์สำหรับเตรียมสอบ TOEIC
แนะนำเว็บไซต์เตรียมสอบ GED ฟรี !!
แนะนำเว็บไซต์ยอดนิยมจากทั่วโลกที่ใช้เตรียมสอบ IELTS
ดูเพิ่มเติม