เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

22 ก.พ. 2559 เวลา 14:58 | อ่าน 9,509
Advertisement

JOHN LEE

4-5-5- Pangsapuri Idam
Handphone No: 010-8765432
Jalan Aman Damai, 10000 Penang
johnlee@email.com

PERSONAL PARTICULARS:
Age : 24 years
Date of Birth : 11 January 1981
Nationality : Malaysian
Gender : Male
Marital Status : Single
I/C Number : 810111-07-0000
Permanent Residence : Malaysian


EDUCATION
University Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
B. Science. (Hons) In Business Management
Major : Management
Grade : B / 22d Class Upper
Graduation Date : July, 2005


WORKING EXPERIENCE
April – June 2004 ABC Company, Kuala Lumpur, Malaysia

Management Trainee

Assisted to develop marketing strategies for new product launched in July 2004

Assisted to analyze market analysis information using computer software Microsoft Excel
April – June 2003 EFG Bank, Kuala Lumpur, Malaysia


Management Associate

Assisted Customer Service Manager to maintain good customer relations through
Providing necessary information required by clients

Wrote documents assigned by Customer Service Manager

Assisted clients in filling up forms for various banking service April – June 2002 XYZ Company, Kuala Lumpur, Malaysia Management Associate

Conducted surveys in supermarkets for company’ consumer analysis

Conducted Training Need Analysis – determine the type of training needed by the staff,
And contacted Motivation/Training companies to send us their quotations and training brochures
Advertisement

Advertisement

9,509 views 


ดูเพิ่มเติม
Advertisement
 
ใหม่ บทความคุณภาพที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม
ยอดนิยม ได้รับความนิยม/ค้นหา
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
คำย่อในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเวลา วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb)
แนะนำเว็บไซต์สำหรับเตรียมสอบ TOEIC
แนะนำเว็บไซต์เตรียมสอบ GED ฟรี !!
แนะนำเว็บไซต์ยอดนิยมจากทั่วโลกที่ใช้เตรียมสอบ IELTS
ดูเพิ่มเติม